top of page

Killifish Nederland

KilliFish Nederland (kortweg KFN) is een vereniging, opgericht op 21 oktober 1972, die zich ten doel heeft gesteld de waardering voor de natuur en in het bijzonder voor de eierleggende tandkarpers (Killies) op te wekken.


Het is vooral een vereniging voor liefhebbers en kwekers van eierleggende tandkarpers (de Killies) maar ook verenigingen en instituten zijn als lid welkom. KFN onderhoudt contacten met diverse buitenlandse zusterverenigingen, buitenlandse kwekers, wetenschappers uit binnen en buitenland, musea en onderzoeksexpedities over de hele wereld. Mede hierdoor draagt de vereniging bij tot het vergroten van onze kennis op het gebied van eierleggende tandkarpers en hun leefmilieu.


KFN organiseert 2-maandelijkse bijeenkomsten in de even maanden, met tijdens elke bijeenkomst een lezing en/of workshop over deze speciale aquariumvissen. Tevens geeft de KFN 6 maal per jaar het eigen blad "Killie Nieuws" uit, dit blad bevat vele informatieve artikelen en soortbeschrijvingen. 


Verder organiseert de KFN jaarlijks een internationale tentoonstelling, met naast inzendingen van eigen leden, vele inzendingen van vrijwel alle buitenlandse killiverenigingen. 

Een beek in het bos
bottom of page