top of page

Verspreiding van Killi´s

In de inleiding zagen we reeds wat Killivissen zijn en waaraan ze hun bijzondere naam te danken hebben. We zagen ook dat ze voorkomen in het oosten van de Verenigde Staten. Maar er zijn meer gebieden op deze aarde waar Killivissen voorkomen. Eigenlijk kunnen we deze soorten in alle werelddelen, met uitzondering van Australië, tegenkomen. De meeste en met name de meest kleurrijke vormen komen voor in de tropen en in de subtropen. Maar ook in meer gematigde gebieden worden nog Killi's aangetroffen. Het oosten van de Verenigde Staten zijn zeker geen subtropen meer te noemen, maar ook koudere delen van Zuid Amerika, als de Argentijnse Pampa's kennen hun Killi's. Vele soorten leven op slechts geringe hoogte. Kustlaagvlakten zijn met name gebieden waar vele Killi's gevonden worden. Maar dat houdt zeker niet in dat ze niet op grotere hoogte voorkomen. De meeste van de hogere plateaus in Afrika en Zuid Amerika kennen hun eigen Tandkarperfauna, die in bijna alle gevallen, qua soorten en soortenrijkdom, sterk afwijken van die van de kustvlakte. Zelfs het hooggebergte ken zijn Killi's. Men zou ze er niet verwachten, maar in grote delen van de Alti Plano in het Andesgebergte (de hoogvlakten boven de 3000 m) leven ook Killi's. Zelfs de visfauna van een van de hoogste meren ter wereld, het Titicacameer, bestaat praktisch alleen maar uit Tandkarpers. Daarmee is maar aangetoond dat we Killi's kunnen tegenkomen op de meest onverwachte plaatsen op deze aarde. En wie verwacht er nu vissen midden in de woestijn te vinden. Dat is niet alleen mogelijk in het westen van de Verenigde Staten en noord Mexico.  Maar ook enkele Sahara-oasen worden bewoond door Killi's.


Tekst: Ruud Wildekamp.

 

© Copyright , R.H. Wildekamp & KilliFish Nederland.

bottom of page