17,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,180,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Pituna obliquoseriata
Aphyosemion australe
Aphyosemion celeste
Spectrolebias brouseaui
Laimosemion xiphidius FBS
Aphyosemion ocellatum

Inleiding

Killi's is de populaire benaming voor eileggende tandkarpers, welke vooral onder de liefhebbers van deze soorten wordt gebezigd. De naam Killi is afgeleid van het Engels, of liever gezegd uit het Amerikaans en is uiteindelijk als een overblijfsel van het oud Nederlands te zien.
Lees meer.....

Verspreiding

In de inleiding zagen we reeds wat Killivissen zijn en waaraan ze hun bijzondere naam te danken hebben. We zagen ook dat ze voorkomen in het oosten van de Verenigde Staten. Maar er zijn meer gebieden op deze aarde waar Killivissen voorkomen.
Lees meer....

Killi-biotopen

Door het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn dat er geen algemeen Killi biotoop aan te duiden is. De enige stelregel die gegeven zou kunnen worden, daar waar men geen vissen zou verwachten, zitten Killi's.
Lees meer.....

Waar zijn killi's

We lazen reeds: in alle werelddelen, met uitzondering van Australiƫ. Dat ze in dat werelddeel niet voorkomen heeft te maken met de aardgeschiedenis en de theorie van de continentendrift. Het voert hier te ver om daar dieper op in te gaan.
Lees meer.....